ค่า pH และ EC สำหรับปลูกพืชแต่ละชนิด

การควบคุมค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารพืช โดยทั่วไปเมื่อพืชยังเล็กจะมีความต้องการ EC ที่ต่ำ และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อพืชมีการเจริญเติยโตที่มากขึ้น และพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ EC ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ตารางค่า pH และ EC พืชไฮโดรโปนิกส์แต่ละชนิด

พืชpHEC (mS/cm)
กะหล่ำดอก6.0 – 6.52.5 – 3.0
กะหล่ำปลี6.5 – 7.02.5 – 3.0
กะหล่ำปม6.0 – 6.51.8 – 2.4
ขึ้นฉ่าย6.0 – 6.52.0 – 3.0
คะน้า6.0 – 6.53.5 – 4.5
แครอท5.8 – 6.31.8 – 2.2
ซูกินี่6.0 – 6.51.2 – 3.3
เซอราลี่6.0 – 6.52.5 – 3.0
แตงกวา5.5 – 6.01.0 – 2.5
ถั่วทั่วไป5.5 – 6.22.0 – 4.0
ถั่วเมล็ดแบน6.0 – 6.51.8 – 2.2
บร็อกโคลี่6.0 – 6.52.5 – 3.0
ผักกาดหัว (หัวไชเท้า)7.0 – 7.22.0 – 5.0
ผักโขม ผักบุ้ง5.0 – 7.01.4 – 2.0
ผักชี6.0 – 6.52.5 – 3.0
พริก6.0 – 6.51.8 – 2.2
พาสเลย์5.5 – 6.01.0 – 1.8
แฟง5.5 – 6.02.0 – 2.5
มะเขือ5.8 – 6.52.0 – 3.5
มะเขือเทศ5.5 – 6.52.0 – 5.0
มะนาว5.5 – 6.52.0 – 2.5
วอเตอร์เครส (สลัดน้ำ)6.0 – 6.80.5 – 1.8
กะเพรา5.5 – 6.51.8 – 2.2
ผักกาดหอม6.0 – 6.50.8 – 1.2
ผักกาดหอมห่อ6.0 – 6.50.9 – 1.6
ผักกาดหัว7.0 – 7.21.8 – 5.0
ผักกาดฮ่องเต้6.5 – 7.01.5 – 2.0
ผักน้ำ6.5 – 6.80.4 – 1.8
มันฝรั่ง5.0 – 6.02.0 – 2.5
หน่อไม้ฝรั่ง6.0 – 6.81.4 – 1.8
วิธลูป6.5 – 6.82.0 – 4.0
แรดิช6.0 – 7.01.4 – 1.8
สควอซ6.0 – 6.51.2 – 1.5
เพอร์นิท6.0 – 6.51.6 – 2.4
หอม6.0 – 7.01.4 – 1.8
ผักสลัด5.5 – 6.51.8 – 2.0

ที่มา : FitFarm เกษตรคนแกร่ง

Designed by freepic.diller / Freepik