อัพเดทแผนที่ระบบนำทาง Ford Sync 3

ใช้รถมาก็นานแล้ว รู้สึกว่าแผนที่ในรถกับถนนจริงๆ เริ่มไม่ตรงกัน มีถนนตัดใหม่ขึ้นมา แต่ไม่มีอยู่ในแผนที่ ดังนั้นเราควรจะต้องอัพเดทแผนที่กันสักหน่อย ซึ่งใน Ford Sync 3 สามารถอัพเดทกันได้เองง่ายๆ

Read More