Month: April 2014

วิธีการจัมพ์แบตเตอรี่ที่ถูกต้อง

การจัมพ์แบตเตอรี่นั้นผู้ใช้รถสามารถที่จะทำการจัมพ์แบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

อ่านต่อ