น้องแบมออกมาดูโลกแล้ว

IMG_2410 IMG_2399 IMG_2294 IMG_2292 IMG_2236 IMG_2195 IMG_2180 IMG_2115 IMG_2110