Month: December 2011

อาหารมื้อแรกหลังคลอดน้องเบลล์

แม่นกอดอาหารและน้ำมาตั้งแต่เวลา 23:00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม วันที่คลอดน้องเบลล์ คุณหมอก็ยังให้งดอาหารและน้ำอีกทั้งวัน จนมาถึงวันที่ 13 ธันวาคม คุณหมอจึงอนุญาตให้ทานอาหารได้

อ่านต่อ

ท่วมขังระวัง “ปลิง” ! เกาะ ต้องแกะถูกวิธี

เรื่องหนึ่งที่ควรระวังในช่วงที่หลายพื้นที่เผชิญภาวะน้ำท่วม คือ ‘ปลิง’ สัตว์ที่อยู่ในน้ำ โดยเฉพาะน้ำนิ่งๆ ทั้งหนองน้ำ ลำธาร รวมถึงบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ในประเทศไทยมักพบปลิง 2 ชนิด คือ ปลิงเข็ม ตัวยาวขนาดใกล้เคียงกับก้านไม้ขีดไฟ อีกชนิดเป็นปลิงควาย ตัวยาว 3 นิ้ว ลำตัวกว้าง 1 นิ้ว

อ่านต่อ