Month: April 2011

ทำให้ Magento สามารถสั่งพิมพ์ PDF ภาษาไทยได้

สำหรับ Magento ที่ให้มานั้น ไม่สามารถพิมพ์PDF ภาษาไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใบ Invoice หรือ Packingslip ถ้าเราต้องการให้สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ ต้องเข้าไปเพิ่ม font และ แก้ไข code ดังนี้

อ่านต่อ